Adwokat – prawo administracyjne

Prawo administracyjne, to niezwykle ważna gałąź prawa. Reguluje ona działania organów administracji państwowej a innymi podmiotami działającymi na terenie kraju. Prawnicy z kancelarii Pankowski specjalizujący się w tej dziedzinie zaznajomieni są z procedurami w zakresie: prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, prawa spółdzielczego, prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, o gospodarce nieruchomościami, prawa zagospodarowania przestrzennego czy prawa imigracyjnego. Oznacza to, że są w stanie zapewnić obsługę w sposób profesjonalny i na najwyższym poziomie. Jakie usługi mogą wykonać dla nas prawnicy w ramach prawa administracyjnego? Między innymi:

– licencje, koncesje, zezwolenia (pozyskiwanie ich),

– porady w dziedzinie prawa administracyjnego,

– tworzenie pism procesowych,

– pozyskanie zezwoleń na pobyt na terytorium RP,

– składanie odwołań, skarg,

– reprezentacja podczas rozpraw w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Jakie są założenia przestrzegania prawa administracyjnego?

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że prawo administracyjna ma swój podział. Rozróżniamy prawo administracyjne materialne i formalne. Na czym polegają różnicę i skąd wiedzieć, z jakim rodzajem mamy do czynienia? Prawo administracyjne materialne ma na celu przede wszystkim określenie zadań i obowiązków wszystkich organów administracyjnych. W jego skład wchodzą akty prawne, takie jak ustawa o obywatelstwie polskim czy cudzoziemcach, a także wiele innych. Prawo administracyjne formalne ma za zadanie sprecyzować sposoby funkcjonowania organów administracyjnych. Wszystko zawarte jest w kodeksie postępowania administracyjnego.

Porada prawnika jako istotny element działań

Prawo administracyjne to niezwykle skomplikowana jednostka. Istotnym jest zatem, aby w momencie, kiedy mamy jakiś problem, który skupia się w tej dziedzinie zasięgnąć porady specjalisty, który dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu udzieli nam fachowej pomocy i pomoże sporządzić odpowiednie pisma, czy będzie w stanie reprezentować nas na sali sądowej.

Adwokat – prawo administracyjne