Komu zlecić czyszczenie oraz dezynfekcję zbiorników wody pitnej

Mycie zbiorników wody przeznaczonej do spożycia to sprawa wymagająca bardzo poważnego podejścia. Popełnione tutaj błędy mogą prowadzić zarówno do uszkodzenia zbiornika jak i do złego wykonania tego procesu, co może skutkować brakiem zapewnienia dobrej jakości wody przechowywanej w takim zbiorniku. Mycie oraz dezynfekcję należy przeprowadzać zawsze, gdy mamy jakieś podejrzenia do jakości wody ze zbiornika oraz regularnie, aby zapobiec sytuacjom, gdy ta jakość nagle się pogorszy.

Dlaczego regularne mycie i dezynfekcja zbiorników wody pitnej jest tak ważna?

W przypadku przechowywania oraz gromadzenia wody przeznaczonej do spożycia nie ma miejsca na popełnianie błędów. Każde zanieczyszczenie takiej wody może skutkować groźnymi chorobami dotykającymi osoby, które będą ją spożywać. Regularne mycie zbiorników oraz ich dezynfekcja pozwolą na zachowanie prawidłowych parametrów przechowywanej w nich wody. W niektórych przypadkach zły dobór metody czyszczenia zbiornika może również doprowadzić do jego poważnego uszkodzenia oraz skrócenia okresu bezpiecznej eksploatacji. Zbiorniki z wodą do celów spożywczych narażone są na zanieczyszczenia pochodzące z samej wpuszczanej do nich wody oraz te dostające się wraz z powietrzem. Woda dostarczana przez wodociągi powinna oczywiście spełniać normy przywidziane przez prawo, ale nie jest całkowicie wolna od zanieczyszczeń oraz bakterii, które w specyficznych warunkach w zbiorniku mogą się rozmnożyć w dużych ilościach.

Jak wybrać dobrą firmę oferującą mycie zbiorników wody?

Najlepszym rozwiązaniem oferowanym przez wyspecjalizowane firmy jest czyszczenie chemiczno-mechaniczne. Czasami oferowane jest samo czyszczenie przy pomocy wody pod ciśnieniem, ale ta metoda może prowadzić do uszkodzeń cienkich ścianek zbiorników oraz zwiększenia ich szorstkości co później sprzyja rozwojowi w takich rysach bakterii czy mikroorganizmów. Mycie ręczne zbiorników bez środków chemicznych również nie zapewnia odpowiedniego stopnia czyszczenia czy ich dezynfekcji. Usługa oferująca zarówno mechaniczne jak i chemiczne czyszczenie jest w większości przypadków tą optymalną.

Przy wyborze firmy oferującej czyszczenie zbiorników dobrze jest zwrócić uwagę, aby pełna usługa obejmowała takie punkty jak:

  • dokumentację stanu zbiornika przed i po usłudze;
  • zarówno czyszczenie zbiornika jak i jego dezynfekcję;
  • pobranie próbek i przeprowadzenie badań wody;