Charakterystyka i czyszczenie wymienników ciepła

wymiennik ciepła płaszczowo rurowy

Wymienniki ciepła płaszczowo rurowe nazywane są również rurowymi wymiennikami ciepła. Te urządzenia należą do najbardziej popularnych wymienników ciepła w przemyśle.

Wymienniki ciepła płaszczowo rurowe – budowa

Wymienniki ciepła płaszczowo rurowe są zbudowane z płaszcza w kształcie cylindra, w którym biegną wiązki rurek, głowic i przegrody. Płyny przepływają niezależnie od siebie: jeden w płaszczu, zaś drugi w rurkach. Dzięki temu wymiana ciepła następuje w poprzek ścian rurek. Taka budowa umożliwia stosowanie różnych temperatur oraz ciśnienia.

Wymagają one regularnych przeglądów i konserwacji, gdyż często pojawiają się w nich zanieczyszczenia, zaś same rurki mogłyby ulegać korozji. Z tego względu wykonuje się je obecnie ze stali nierdzewnej, by zapobiec korozji. Proces produkcji wyklucza też ryzyko jakiegokolwiek wycieku.

Charakterystyka rurowych wymienników ciepła

Urządzenia te są przeznaczone głównie do pracy w instalacjach centralnego ogrzewania. Mogą być stosowane przy różnych temperaturach i ciśnieniach, więc mają szerokie zastosowanie. Zwykle mają kształt prosty albo spiralny. Dzielimy je na kilka rodzajów ze względu na budowę, zasady działania oraz przepływ. Wiąże się to z odmienna konstrukcją, jednak główna zasada pozostaje ta sama: wymiennik ciepła płaszczowo rurowy składa się z płyt lub rur wykonanych z materiału doskonale przewodzącego prąd. Do najlepszych należą wymienniki, które są wyposażone w dodatkowe żebra , gdyż posiadają większą powierzchnię wymiany ciepła.

Czyszczenie wymienników ciepła

Wymienniki ciepła są szeroko stosowane w przemyśle. Z uwagi na ich eksploatację należy regularnie przeglądać i czyścić. Ich podatność na zanieczyszczenia jest duża, ponieważ większa pojemność wody wiąże się z większą masą osadów, zaś sama budowa kołnierzy i ich połączeń uniemożliwia demontaż, a tym samym utrudnia czyszczenie. Wiąże się to z dłuższym i bardziej skomplikowanym procesem czyszczenia oraz stosowanymi preparatami. Najlepszym rozwiązaniem jest czyszczenie chemiczne, dzięki któremu środki czyszczące są wtłaczane pod wysokim ciśnieniem i rozpuszczają wszystkie zanieczyszczenia.