Projektowanie instalacji fotowoltaicznych

Profesjonalne projektowanie instalacji fotowoltaicznych pozwala stworzyć instalację spełniającą indywidualne potrzeby klienta.

Składa się ono z kilku etapów. Fachowiec zaczyna pracę od zebrania danych dotyczących orientacji budynku względem słońca, zużycia prądu, rodzaju i wymiarów dachu oraz rodzaju użytego poszycia.

W dalszej kolejności przygotowuje się projekt budynku, zaznaczając jego umiejscowienie względem stron świata oraz uwzględniając elementy konstrukcyjne znajdujące się na dachu. Następnie określa się moc instalacji, tak by była w stanie pokryć roczne zapotrzebowanie na energię oraz szczegółowo planuje się rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych na dachu. Ostatnim etapem jest wybór falowników, zabezpieczeń, systemu montażowego do paneli oraz rozplanowanie dróg kablowych.

Projektowanie instalacji fotowoltaicznych w Pro-Sun

W naszej firmie projektowanie instalacji fotowoltaicznych odbywa się za pomocą licencjonowanego oprogramowania PV Sol Expert. Dla projektów o mocy powyżej 50 kWp, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, prowadzimy cały proces projektowania z uwzględnieniem elementów takich, jak:

  • optymalizacja mocy planowanej elektrowni,
  • wykonanie pełnego projektu budowlanego, prowadzenie procedury pozwolenia na budowę oraz wszelkich uzgodnień (WZ, decyzje środowiskowe, mapy dla celów projektowych, audyty energetyczne etc.),
  • wykonanie analizy konstrukcji dachu przez konstruktora z uprawnieniami (dla instalacji dachowych),
  • przygotowanie raportu środowiskowego (dla instalacji gruntowych)
  • wykonanie pełnego projektu wykonawczego zabezpieczeń AC (trafostacja, drogi kablowe),
  • przygotowanie wszelkiej dokumentacji do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (wniosek o warunki przyłączenia, ew. zgłoszenie przyłączenia do sieci mikroinstalacji) oraz prowadzenie z nim wszelkich uzgodnień,
  • przygotowanie kompletnej dokumentacji dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego oraz prowadzenie procesu aplikacyjnego,
  • prowadzenie procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę.