Wzorcowanie – rodzaje i zastosowanie

Laboratorium, które otrzymuje akredytację, może dokonywać wzorcowania czyli kalibracji różnego rodzaju przyrządów pomiarowych. Wykonuje się to po to, by urządzenia wskazywały dokładny i precyzyjny wynik. Bardzo istotne jest także wzorcowanie konduktometry, czyi urządzeń służących do pomiaru pH wody. Jakie są rodzaje wzorcowania i jak ono przebiega?

Wzorcowanie konduktometry – metody

Bardzo popularną metodą wzorcowania jest kalibracja metodą punktów stałych. Do jej wykonania używane i wykorzystywane są zjawiska przemiany fazowej metali takich jak rtęć, gal, cynk, aluminium, miedź i pallad w połączeniu z wodą. Metale te krzepną, topnieją bądź pozostają w fazie punktu potrójnego, czyli takiego, który jest równowagą pomiędzy trzema stanami skupienia w tym samym czasie. Bardzo ważne podczas stosowanie tej metody jest to, że temperatura substancji musi pozostawać stała. Takie warunki są możliwe do uzyskania wyłącznie w specjalnie do tego przygotowanych komórkach, do których wkłada się czujniki. Pojemniki są odpowiednio schładzane bądź podgrzewane w zależności od tego, jaka jest konieczność. Dzięki tej metodzie możliwe jest wzorcowanie konduktometry, które potem będą wykorzystywane jako wzorce. Te, które nie potrzebują aż tak idealnej precyzji, mogą być kalibrowane za pomocą metody porównawczej. Polega ona na zestawieniu czujnika badanego z odczytami z kontrolnego przyrządu. Oba są wtedy umieszczane w monitorowanych i regulowanych warunkach, z reguły w komorze klimatycznej lub termostacie.

W celu wzorcowania różnego rodzaju urządzeń do pomiarów niezwykle ważne jest to, aby pomiary były bardzo dokładne, jeśli akredytowane laboratorium dopuści do użytku urządzenie, które zostało niepoprawnie skalibrowane, może stracić akredytację. Większość przyrządów, które poddawane są temu zabiegowi, ma za zadanie kontrolować działanie innych urządzeń, bądź maszyn i nieprawidłowe, lub nieprecyzyjne wskazania mogą doprowadzić do uszkodzeń i błędów w działaniu.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*