Dostawcy energii

Obecnie wiele osób myli dwa pojęcia. Są nimi dostawcy prądu i sprzedawcy prądu. Tymczasem istnieje kolosalna różnica między tymi terminami, oczywiście prócz tej zawartej w pisowni i fonetyce. Skupmy się jednak na tematyce, bo to ona jest tu na pierwszym miejscu.

Dostawcy prądu

Dostawcy prądu odgrywają najważniejszą rolę w całym łańcuchu dystrybucyjnym energii elektrycznej. Bo tak naprawdę to właśnie dzięki nim może ten proces w ogóle zaistnieć. Dostawcy prądu są odpowiedzialni za infrastrukturę, wskutek której zachodzi przesył wytworzonej mocy zasilającej nasze domy. Nierzadko dysponują też elektrowniami. A warto zapamiętać, choćby w formie ciekawostki, że zdecydowana większość prądu w Polsce powstaje w procesie spalania węgla kamiennego i brunatnego. Podmiot posiadający zakład produkcji jest praktycznie uniezależniony od innych przedsiębiorstw, w dodatku może zawierać ścisłą współpracę z kopalniami i uniknąć kosztów związanych z pośrednictwem. Na tym mechanizmie zarabia przemysł wydobywczy w naszym kraju, gdyż środki pozyskane ze zbytu są większe niż wtedy, gdy trzeba się nimi dzielić z pośrednikami. A jak z kolei powszechnie wiadomo, górnictwo to niezwykle ważna gałąź gospodarki w Polsce, dlatego dbanie o jej stabilizację i jednoczesny rozwój leży w gestii nas wszystkich.

Ciekawą kwestią jest też fakt, że dostawcy prądu mogą być jednocześnie jego sprzedawcami. Skoro posiadają elektrownie i całą potrzebną infrastrukturę do przesyłu i dystrybucji, to co staje na przeszkodzie, by nie docierać też do punktów poboru energii? Tymi ostatnimi jesteśmy nie tylko my, czyli typowo komercyjni odbiorcy, ale też różnego rodzaju instytucje czy przedsiębiorstwa. Ogólnie rzecz ujmując to obiekty, które bez prądu nie są w stanie prawidłowo funkcjonować.

Sprzedawcy prądu

Zasadnicza różnica między dostawcą a sprzedawcą polega na tym, że ten drugi nie dysponuje własnym zapleczem technicznym, pozwalającym mu na transportowanie energii z punktu A do punktu B. Tak naprawdę jest on uzależniony od dostawcy prądu oraz całej jego linii tranzytowej. Zatem bez cienia wątpliwości można stwierdzić, że – jak sama nazwa wskazuje – sprzedawca zajmuje się tylko i wyłącznie handlem. Kupuje zasoby elektryczne od podmiotu produkującego, następnie podpisuje umowy z odbiorcami, czyli swoimi klientami i w następstwie zawartych dokumentów sprzedaje je, zarabiając. Byt takiej firmy i jej prawidłowe funkcjonowanie jest w związku z tym uzależnione od wielu czynników. Przede wszystkim powinna zadbać o wypracowanie odpowiednich mechanizmów współpracy z dostawcą. Musi wybrać takiego producenta, który zapewni bezawaryjny przepływ energii. Dziś społeczeństwo jest świadome tego, co dzieje się wokół. Nieograniczony dostęp do informacji sprawia, że każda przerwa w dostawie prądu jest nagłaśniana w skali ogólnokrajowej, nawet jeśli dotyczy kilkuset czy kilkudziesięciu gospodarstw. Obywatel bez trudu może odnaleźć w sieci, jaki sprzedawca przeważa na dotkniętym paraliżem obszarze. To z kolei osłabia renomę handlarza i powoduje, że odwraca się od niego nie tylko obecny kontrahent, niezadowolony ze świadczonych dotychczas usług, ale też potencjalny, przyszły klient.